AON Cyberverzekering

Een cyberverzekering verzekert onder andere tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data en bedrijfsstilstand. Tevens geeft deze verzekering een vergoeding van kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten. Aon biedt optimale bescherming met de gemakkelijk af te sluiten Cyberverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor organisaties met een omzet tot EUR 50 miljoen.

Standaard biedt de Aon Cyberverzekering dekking voor:

  • Aansprakelijkheid: schadevergoeding en juridische bijstand in geval van aanspraken van derden als gevolg van verlies van persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie;
  • Crisismanagement: kosten (forensisch) onderzoek, PR, klant notificatiekosten, kredietbewaking, IT-diensten, cyberincident responsediensten;
  • Boetes: kosten voor onderzoek door een toezichthouder, juridische bijstand, bestuurlijke boetes;
  • Digitale media, Schadevergoeding en kosten van verweer in verband met aanspraken van derden tegen u die voortvloeien uit uw multimedia-activiteiten. Bijvoorbeeld smaad en laster of plagiaat;
  • Cyber- / privacy afpersing, waaronder ransomware;
  • Hacking telefooncentrale, vergoeding van de belkosten.

Optioneel is de volgende uitbreiding af te sluiten:

  • Netwerkonderbreking, gederfde netto winst in verband met netwerkonderbreking.

Lees meer op de website van AON.

Graag een adviseur spreken? Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen spoedig contact op.