Cyberdreiging in top 3 angsten Nederlanders

Twee keer per jaar laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoek doen onder Nederlanders over waar men het meest bezorgd over is. Die zorgen worden weergegeven in de Risico- en Crisisbarometer (RCB). Uit een lijstje met risico's koos 31% van de deelnemers Cyberdreigingen als 1 van de 3 grootste zorgen. Het is voor het eerst dat cyberdreigingen in de top 3 staat.

NCTV Risico- en Crisisbarometer voorjaar 2018

Van alle risico's vinden de mensen de cyberdreiging het meest waarschijnlijk. Ruim tweederde (69%) van de Nederlanders denkt dat een cyberaanval waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk gaat plaatsvinden. Datzelfde hoge percentage zegt dat de gevolgen van zo'n aanval ernstig tot catastrofaal zullen zijn. Slechts 9% denkt dat de gevolgen beperkt zullen zijn.

Toch is 71% van de mensen NIET voorbereid op een dergelijk incident en weet 80% niet hoe te handelen. Van de mensen die zeggen wel voorbereid te zijn, claimt 18% dat antivirussoftware en een firewall gaat helpen en 9% schakelt zijn computer uit. Slechts 3% heeft een back-up van belangrijke bestanden. Geen hoopgevende cijfers als het gaat om cyberawareness.

Het afsluiten van een cybercrimeverzekering, om te helpen bij een cyberincident en eventuele schade te vergoeden werd voor zover bekend niet genoemd.

Wilt u wel goed voorbereid zijn? Kijk dan bij onze tips voor een cyberaanval.

Voorbereiding cyberdreiging RCB NCTV Voorjaar 2018