Overheid lanceert website om MKB te helpen bij cybersecurity

MKB'ers hebben een zware taak: ze moeten een onderneming runnen en voldoen aan alle wetten, voorschriften en regelgeving, zonder dat ze voor elke taak een expert kunnen aannemen. Zaken als cybersecurity kunnen zo blijven liggen, vooral als de ondernemer er zelf weinig verstand van heeft. Om het MKB te helpen bij het verbeteren van de…
Meer...

Havenbedrijf laat nulmeting doen naar cybersecurity

Volgende week start, vanuit een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, FERM, SmartPort, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool, een veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven. Door toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën is de behoefte aan strategisch inzicht in cybersecurity gegroeid en van groot belang voor bedrijven in…
Meer...

Canadese stad betaalt losgeld om versleutelde data terug te krijgen na ransomware

  Eind april dit jaar werd een klein stadje in Canada, Wasaga Beach, slachtoffer van een ransomware aanval. Alle bestanden op de computers waren versleuteld, waardoor het openbare leven stil viel. Anders dan de stad Atlanta, die een paar weken eerder slachtoffer werd, heeft het gemeentebestuur hier wel betaald. Ter informatie heeft het bestuur een…
Meer...

Cyberdreiging in top 3 angsten Nederlanders

Twee keer per jaar laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoek doen onder Nederlanders over waar men het meest bezorgd over is. Die zorgen worden weergegeven in de Risico- en Crisisbarometer (RCB). Uit een lijstje met risico's koos 31% van de deelnemers Cyberdreigingen als 1 van de 3 grootste zorgen. Het is voor…
Meer...

Complete stad in de greep van ransomware (Atlanta, VS)

Cybercriminelen richten zich steeds meer op bedrijven en overheidsinstellingen. Recent is de Amerikaanse stad Atlanta ruim anderhalve week ontregeld geweest door een ransomware besmetting met het SamSam-virus. Het gevraagde losgeld voor het vrijgeven van de versleutelde computers was $40.000,-. Met één besmetting kan een crimineel zo evenveel verdienen als met het besmetten van tientallen particulieren,…
Meer...

In 2017 ruim 10.000 datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens

In 2017 zijn er ruim 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zo blijkt uit het jaarverslag. De meest gelekte gegevens zijn namen en adressen, geboortedata en het Burgerservicenummer. Er zijn in totaal 200 onderzoeken ingesteld. Die hebben in een deel van de gevallen geleid tot een last onder dwangsom. Daarnaast zijn er alternatieve…
Meer...

Yahoo krijgt megaboete wegens verzuimen datalek

Slechte informatiebeveiliging kan een kostbare zaak zijn. Dat bewijst de situatie van Yahoo, inmiddels genaamd Altaba. De voormalige tech-gigant, bekend van onder andere e-mail en een zoekmachine, heeft een boete van 35 miljoen dollar gekregen van de Amerikaanse beursautoriteit Securities and Exchange Commission (SEC) voor het niet bijtijds melden van een datalek. Het ging om…
Meer...

CBS: Een op negen Nederlanders in 2017 slachtoffer van cybercrime

In 2017 is 11 procent, dus 1 op de 9 Nederlanders, slachtoffer geworden van cybercrime. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor (pdf) van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor deze jaarlijkse monitor hebben 150.000 personen een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Van de cybercrimedelicten komt hacken in 2017 het meest…
Meer...

40% Nederlanders hergebruikt wachtwoorden

Uit een onderzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat 40% van de Nederlanders een wachtwoord op meer dan één plek gebruikt. Hergebruiken van wachtwoorden is een groot risico op internet: als het wachtwoord op één bepaalde plek gestolen wordt bij een inbraak, kunnen criminelen op andere plekken misbruik maken van dat wachtwoord.…
Meer...

OM en Halt laten jongeren computertalent inzetten als straf

Steeds meer jongeren maken zich schuldig cybercrime. In een onderzoek uit 2015, de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC), gaf bijna 30% van de ondervraagde jongeren aan in het jaar ervoor cybercrime te hebben gepleegd. Regelmatig worden jonge daders bestraft. Het OM heeft nu samen met bureau Halt een proef gedaan dat jeugdige hackers hun taakstraf in de…
Meer...